STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Jak wygląda w rzeczywistości prawo do obrony?

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała raport pt. „O (nie)dostępnym dostępie do adwokata”.

Do 27 listopada 2016 roku Polska miała czas na implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym. Celem regulacji jest wprowadzenie na terenie Unii Europejskiej minimalnych standardów prawa do ochrony. Ministerstwo Sprawiedliwości utrzymuje, że zmiany zostały w całości wprowadzone. Natomiast Helsińska Fundacja Praw Człowieka na podstawie swoich badań podaje w wątpliwość zapewnienia rządu.

HFPC zauważyła wiele problemów w pierwszych chwilach po zatrzymaniu. Pouczenie wręczane zatrzymanemu jest napisane językiem technicznym i prawniczym, co w połączeniu z sytuacją stresową utrudnia zrozumienie przekazanych informacji. Problemem jest również brak w polskim prawie procedury zrzeczenia się dostępu do adwokata. Już na etapie pouczenia funkcjonariusze policji odbierają właściwe oświadczenie, chociaż jak wniknęło z badania, decyzja podejmowana przez osobę aresztowaną w wielu przypadkach nie jest w pełni świadoma.

Barierą utrudniającą dostęp do obrony jest brak wsparcia organów ścigania i sądów w znalezieniu obrońcy. Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka państwo powinno zapewnić listy adwokatów i radców prawnych na komisariatach policji. Ponadto proponuje zapewnienie dyżurów prawników dla osób zatrzymanych.

Wątpliwości budzi też sam kontakt oskarżonego z obrońcą. Zdaniem adwokatów kontakt z klientem jest zbyt krótki i nie zapewnia się przy nim poufności. Obawiają się prywatności rozmów telefonicznych dotyczących zatrzymanego w związku z tzw. nową ustawą inwigilacyjną.

Brak zapewnienia odpowiednich standardów prawa do obrony powoduje, że tylko osoby mające od samego początku dane kontaktowe do swojego prawnika, mogą liczyć na właściwe wsparcie.

Z treścią raportu można zapoznać się tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności