STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

www: http://www.cris.org.pl/

E-mail: cris@cris.org.pl

Telefon: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Opis:

Celem działania STOWARZYSZENIA jest:
1) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
2) działania wspierające rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych;
3) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo:
- organizacje pozarządowe,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
- jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- osoby fizyczne.

Źródło: http://www.cris.org.pl/o-cris/Statut

Projekty w trakcie realizacji:

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności