STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Fundacja Autonomia

Fundacja Autonomia

www: http://www.autonomia.org.pl/

E-mail: fundacja@autonomia.org.pl

Telefon: 515 47 66 59

Opis:

Celami Fundacji są:
1) przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji i nietolerancji w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, wiek, wyznanie, niepełnosprawność i promowanie odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko tym aktom;
2) eliminowanie stereotypów związanych z płcią, orientacją seksualną i innych, wspieranie emancypacji osób należących do grup marginalizowanych lub opresjonowanych;
3) działalność na rzecz równych praw i szans kobiet i mężczyzn;
4) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka , w tym praw kobiet;
5) upowszechnianie WenDo-Samoobrony i Asertywności dla Kobiet i Dziewcząt jako metody przeciwdziałania przemocy
6) wspomaganie rozwoju demokracji oraz świadomości i aktywności obywatelskiej oraz współpracy między jednostkami i grupami;
7) wspieranie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym i społecznym, promowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów;
8) wspieranie niezależności ekonomicznej i przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy;
9) ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
10)promowanie ekologii i zrównoważonego rozwoju, wiedzy na temat globalnych współzależności;
11)promowanie wykorzystania nowych technologii informacyjnych

Źródło: http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=66

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności