STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Fundacja CentrumCSR.PL

Fundacja CentrumCSR.PL

www: http://www.centrumcsr.pl/

E-mail: centrum@centrumcsr.pl

Telefon: (22) 628 40 80

Opis:

Fundacja CentrumCSR.PL jest istniejącą od 2006 roku niezależną organizacją pozarządową działającą non-profit. Fundacja jest think-tankiem, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy, prowokowaniem debaty publicznej oraz lobbingiem w zakresie CSR. Współpracuje z wieloma organizacjami reprezentującymi różne grupy interesariuszy w Polsce i za granicą. Oferuje swoją wiedzę i doświadczenia innym organizacjom społecznym, związkom zawodowym oraz administracji publicznej. Fundacja współpracuje z biznesem, ale nie świadczy usług konsultingowych.

Misją fundacji jest popularyzacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility – CSR), rozumianej jako zobowiązanie przedsiębiorstw do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju społecznoekonomicznego, w szczególności poprzez dobrowolne zobowiązania etyczne, społeczne i ekologiczne wykraczające poza minimum wyznaczone obowiązującymi normami prawa, realizowane także we współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja stawia sobie za cel:

- prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców;
- propagowanie norm, standardów i rozwiązań instytucjonalnych mających na celu wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców;
- inicjowanie i wspieranie działań mających na celu dialog pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców.

Źródło: http://www.centrumcsr.pl/kategoria/o-centrum/

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności