STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Fundacja Idea Rozwoju

Fundacja Idea Rozwoju

www: http://ideaorg.eu/

E-mail: katarzynabienias@ideaorg.eu

Telefon: 48 506 067 751

Opis:

Fundacja Idea Rozwoju jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Wierzymy, że fundamentami rozwoju są aktywność i zaangażowanie obywateli oraz racjonalnie prowadzone polityki publiczne. Dlatego nasze działania ukierunkowane są na budowę społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie potencjału sektora pozarządowego oraz na poprawę jakości działań podejmowanych przez władze publiczne.

Uważamy, że prorozwojowa aktywność obywateli oraz władz publicznych powinna być zorientowana na rezultaty (result oriented policy) i opierać się na racjonalnych przesłankach znajdujących uzasadnienie w dostępnej wiedzy naukowej i eksperckiej (evidence based policy). Jesteśmy przekonani, że polityki publiczne mogą być realizowane skutecznie i efektywnie jedynie wówczas gdy powstają w ramach dialogu obywatelskiego, którego głównym wątkiem są wspólne cele i spodziewane rezultaty oraz sposoby ich osiągnięcia.

Naszym zadaniem jest przekazywanie wiedzy i udostępnianie narzędzi użytecznych dla podnoszenia jakości życia społeczeństwa i zwiększania jego potencjału rozwojowego. Poszukujemy innowacyjnych metod rozwiązywania problemów społeczno- ekonomicznych. Nasza działalność ukierunkowana jest w szczególności na wypracowywanie i wdrażanie sposobów wykorzystywania wiedzy naukowej i eksperckiej w politykach publicznych oraz na promocję ewaluacji jako jednego z podstawowych instrumentów zarządzania publicznego.

Nasza działalność ma także wymiar lokalny. Siedzibą Fundacji jest gmina Serock położona nad Zalewem Zegrzyńskim – jeden z najpiękniejszych zakątków ziemi mazowieckiej. Wyrazem identyfikacji z miejscem z którego się wywodzimy jest działalność ukierunkowana na rozwój społeczny i ekonomiczny naszego najbliższego otoczenia. Służymy naszą pracą, wiedzą i doświadczeniem społeczności lokalnej której jesteśmy częścią.

Źródło: http://ideaorg.eu/misja-i-cele/

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności