STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Fundacja Ius Medicinae

Fundacja Ius Medicinae

www: http://www.twojeprawapacjenta.pl/

E-mail: kontakt@twojeprawapacjenta.pl

Telefon: 48 22 474 15 22

Opis:

Misja: Interes i dobro chorego człowieka przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki.

Aforyzm „Życie krótkie, sztuka długa, sposobność przemijająca, doświadczenie złudne, wyrokowanie trudne” (Hipokrates)

Fundacja Ius Medicinae została powołana w 2011 r. przez dr n. prawn. Dorotę Karkowską. Działalność Fundacji ukierunkowana jest na podejmowania inicjatyw w zakresie poszanowania i przestrzegania praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej w trzech obszarach.

Fundacja podejmuje inicjatywy naukowe i badawcze na rzecz rozwoju dobrego prawa – prawa medycznego. Dobre prawo medyczne musi odzwierciadlać wartości ważne dla społeczeństwa (jak godność, wspólne dobro, samorządność, interes, podmiotowość, solidarność, wolność, itp.). Fundacja swoją aktywność może przejawiać m.in. poprzez opiniowanie projektów i obowiązujących aktów prawnych, przedstawiać wnioski i własne propozycje rozwiązań prawnych, dokonywać oceny pracy podmiotów polityki zdrowotnej działających w imieniu władzy publicznej na rzecz urzeczywistnienia prawa do ochrony zdrowia, publikować raporty z zakresu stanu poszanowania i przestrzegania prawa pacjenta i praw osób wykonujących zawody medyczne.

Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz edukacji w zakresie prawa medycznego, prawa ochrony zdrowia. W tym celu Fundacja może m.in. prowadzić działalność informacyjną, organizować konferencje i szkolenia, współuczestniczyć z innymi partnerami w podobnych inicjatywach.

Fundacja jest uprawniona do reprezentowania podmiotów przed krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi instytucjami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi w charakterze przedstawiciela społecznego. Fundacja prowadzi mediacje w sytuacjach społecznego konfliktu w przypadku naruszania praw pacjenta ipraw osób wykonujących zawody medyczne.

Źródło: http://www.twojeprawapacjenta.pl/index.php?p=new&idg=mg,9&id=62

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności