STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Fundacja Klinika Rządzenia

Fundacja Klinika Rządzenia

www: http://www.klinikarzadzenia.org/

E-mail: fundacja@klinikarzadzenia.org

BIP: http://bip.klinikarzadzenia.org/pl/

Telefon: +48 502 019 951 (dr Marcin Anaszewicz)

Opis:

Fundacja Klinika Rządzenia powstała w lipcu 2014 roku z inicjatywy prawniczki i politologa krytycznie nastawionych do kondycji demokracji i jakości rządzenia . Powstała z przekonania, że jakość prawa i jakość rządzenia zależy od większej partycypacji obywateli, od ich udziału i aktywnego zaangażowania w proces stanowienia prawa i sprawowania władzy. Będzie to możliwe w sytuacji większego zaufania obywateli do rządzących. To z kolei wymaga większej transparentności i przejrzystości działania władzy, w szczególności swobodnego dostępu obywateli do informacji publicznej, a także przejrzystych reguł tworzenia prawa i rzeczywistych konsultacji społecznych. Zmiana obecnej sytuacji zależy od bardzo wielu czynników, takich jak dobre prawo, kompetencje urzędników i ich większa świadomość co do wartości i reguł nowoczesnego, demokratycznego państwa prawa.

Początkiem tej zmiany musi być dobre prawo, które bardziej precyzyjnie określać będzie prawa obywateli i obowiązki rządzących. Aktywność Fundacji lokuje się w ramach szeroko rozumianej sfery publicznej. Fundacja jest niezależna politycznie.

Strategicznym celem Fundacji Klinika Rządzenia jest wspieranie realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP oraz zasady zwierzchnictwa Narodu, o której mowa w art. 4 Konstytucji RP. Fundacja działa również na rzecz skutecznego i efektywnego sprawowania władzy przez rządzących, w szczególności w zakresie stanowienia i stosowania prawa oraz na rzecz przejrzystości i rozliczalności rządzenia i rządzących. Celem Fundacji jest promowanie postaw obywatelskiej odpowiedzialności, propagowanie idei działania w interesie publicznym oraz otwartego społeczeństwa. Fundacja działa również na rzecz realizacji praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji oraz zwalczania dyskryminacji, a także na rzecz ochrony środowiska i praw zwierząt, w wymiarze jakości prawa i jakości rządzenia. Celem Fundacji jest także zwiększenie partycypacji obywatelskiej i powstanie relacji rządzący – współrządzący w miejsce relacji rządzący – rządzeni, w szczególności podnoszenie świadomości obywateli w zakresie ich udziału w procesie stanowienia prawa i innych procesach decyzyjnych rządzących. Fundacja przeciwdziała również patologiom w życiu publicznym, politycznym i społecznym.

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności