STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Fundacja KSK

Fundacja KSK

www: http://fundacjaksk.pl/

E-mail: biuro@fundacjaksk.pl

Telefon: 22 222 22 22

Opis:

Nazwa „Fundacja KSK” pochodzi od pierwszych liter nazwisk założycieli: Krawczyk, Silny, Kowalski. Trójka przyjaciół od lat związanych z różnymi organizacjami pozarządowymi postawiła sobie cel: wspieranie małych organizacji oraz ciekawych przedsięwzięć pozarządowych. W 2008 założyła Fundację i od początku jej istnienia z powodzeniem realizują ten i inne cele. Dużym atutem jest fakt, że Fundację wspierają przyjaciele, znajomi, wolontariusze i współpracownicy również doświadczeni w pracy w III sektorze. Dzięki sumie naszych doświadczeń, dzięki naszej różnorodności w wiedzy, umiejętnościach i pasjach, możemy przyczynić się do rozwoju III sektora i wesprzeć działania niejednej organizacji.

Misją Fundacji jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego przez podejmowanie przedsięwzięć na rzecz jego rozwoju.

Nasze działania można podzielić na trzy obszary:

1. Działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, w tym:
• Projekty związane z wychowaniem ekonomicznym, społecznym i obywatelskim.
• Projekty i szkolenia dotyczące języka migowego.
• Obozy, szkolenia, warsztaty, gry miejskie.
• Opracowanie publikacji.
• Itp.

2. Działania na rzecz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
• Szkolenia z zakresu obsługi klienta głuchego m.in. dla bibliotekarzy, pracowników administracji publicznej, banków, nauczycieli, studentów i młodzieży.
• Szkolenia dla osób z niepełnosprawnością m.in. głuchych i niedowidzących.
• Itp.

3. Pracownia Wspierania Organizacji Pozarządowych, czyli cykl projektów i pojedynczych działań skierowanych do małych organizacji pozarządowych, w tym:

• Szkolenia z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania ludźmi, współpracy z wolontariuszami, pozyskiwania środków, zarządzania projektami, itp.
• Tworzenie kampanii 1%
• Pakiet startowy NGO, czyli wsparcie w zakresie zakładania organizacji, tworzenia planów rozwoju itp.
• Wsparcie w prowadzeniu księgowości.
• Wsparcie doradcze w zakresie zarządzania organizacją, pozyskiwania środków itp.
• Pozyskiwanie środków, współtworzenie projektów, pisanie wniosków.
• Zaangażowanie w pracę Komisji Dialogu Społecznego, praca w komisjach konkursowych itp.

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności