STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

www: http://www.polistrefa.pl/

E-mail: fundacja@polistrefa.pl

Telefon: 691 789 579

Opis:

Cele Fundacji:

- Kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów,
- Promowanie wiedzy na temat mniejszości religijnych, etnicznych, narodowych, seksualnych oraz osób niepełnosprawnych i pozostałych marginalizowanych grup,
- Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn,
- Integracja zawodowa i społeczna grup dyskryminowanych,
- Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- Działania na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,
- Budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych,
- Przeciwdziałanie przemocy, mowie i czynom popełnianym z nienawiści,
- Organizacja pomocy prawnej i psychologicznej.

Źródło: http://www.polistrefa.pl/informacje-o-fundacji.html

Projekty zrealizowane:

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności