STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Fundacja Rozwoju Metod Łączonych w Medycynie

Fundacja Rozwoju Metod Łączonych w Medycynie

www: http://www.fundacja-medyczna.pl/

E-mail: biuro@fundacja-medyczna.pl

Telefon: (+48) 728 897 444 (Mira Dziekańska) ; (+48) 608 609 990 (Dariusz Szplit)

Opis:

Fundacja przyjmuje za swoje zadanie upowszechnianie wiedzy i wspieranie wymiany doświadczeń pomiędzy lekarzami, lekarzami stomatologami, pielęgniarkami, kosmetologami, psychologami z zakresów właściwych metod dla każdej ze specjalności. Fundacja będzie moderować wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami specjalności lekarskich i około medycznych, uświadamiając specjalistom w jaki sposób mogą skorzystać na współpracy pomiędzy, często odległymi, specjalnościami m.in. takim jak chirurgia, stomatologia, położnictwo, ortopedia, onkologia, psychologia, psychiatria, chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna i innych.
Fundacja prowadzi działania w celu edukacji pacjentów i klientów zakładów leczniczych aby mieli świadomość różnorodności i wielości metod osiągania pożądanego efektu medycznego lub estetycznego, stanowiącego istotę metody łączonej.
Metodą łączoną w medycynie jest interdyscyplinarne podejście do Pacjenta, współpraca i współdziałanie specjalistów w wymiarze interdyscyplinarnym, w interesie Pacjenta i Klienta, której podstawą są dyscypliny łączone w profilaktyce, leczeniu, ochronie zdrowia oraz w dziedzinach pokrewnych. Tak rozumiana unitarystyka stosowana zmierza do osiągnięcia dobrostanu zdrowotnego człowieka.
Zadania Fundacja będzie realizować poprzez prowadzenie szkoleń, seminariów, patronowanie kursom i szkołom, organizację konferencji, programów edukacyjnych, prowadzonych metodami tradycyjnymi oraz on-line, a także wsparcie szkoleniowe, prawne, marketingowe i organizacyjne dla ośrodków leczniczych oferujących pacjentom interdyscyplinarne, holistyczne podejście do leczenia i procedur medycznych, zgodnie z celami Fundacji.

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności