STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki “Wspinka”

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki “Wspinka”

www: https://wspinka.org/obywatelska-wspinka

E-mail: obywatelska@wspinka.org

BIP: https://bip.wspinka.org/

Telefon: 18 541 77 30

Opis:

Fundacja WSPINKA działa od 2009 roku, głównie w zakresie tworzenia nowych dróg wspinaczkowych, poprawy bezpieczeństwa na już istniejących drogach, tworzenia małej infrastruktury na terenach wspinaczkowych w województwach: podkarpackim, małopolskim, dolnośląskim oraz śląskim. Przeważająca większość działań prowadzona jest w ramach autorskich programów. Adresatami działań Fundacji są osoby uprawiające turystykę i wspinaczkę z Polski a także z poza granic kraju.

Pod koniec 2014 roku powołany został program "obywatelska WSPINKA". W jego ramach planowane są różnorodne działania zmierzające do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz umacniania postaw społecznych i obywatelskich. Główną formą jego realizacji będą społeczne projekty strażnicze, mające za zadanie kontrolę prawidłowości wydatkowania środków publicznych w turystyce i sporcie a także udostępniania informacji publicznych.

Program "obywatelska WSPINKA" ma na celu realizowanie projektów społecznych dotyczących:
* Prowadzenia działań strażniczych związanych z wydatkowaniem środków publicznych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne.
* Prowadzenia działań edukacyjnych i kampanii informacyjnych dotyczących wybranych aspektów obywatelskich.
* Propagowania dobrych praktyk dotyczących udostępniania informacji publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej.

WSPINKA jako pierwsza organizacja wspinaczkowa uruchomiła i prowadzi Biuletyn Informacji Publicznych. Propagujemy w ten sposób dobre praktyki w zakresie przejrzystości prowadzonej działalności oraz wydatkowania środków publicznych.

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności