STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

www: http://federacja-ngo.pl/

E-mail: federacja@federacja-ngo.pl

Telefon: 56 652 23 56

Opis:

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych posiada osobowość prawną jako związek stowarzyszeń. Statut Federacji szczegółowo opisuje wszelkie kwestie proceduralne dotyczące funkcjonowania Federacji, w tym zasady przyjmowania organizacji w poczet członków Federacji. Przede wszystkim wskazuje cele działalności Federacji, które koncentrują się na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianiu aktywnego obywatelstwa, rozwijaniu współpracy i standardów oraz umacnianiu poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych, jak też rzecznictwie interesów organizacji w sprawach wspólnych dla organizacji członkowskich.

Źródło: http://federacja-ngo.pl/statut,13,l1.html

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności