STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerskich OSOS

Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerskich OSOS

www: http://osos.org.pl/

E-mail: siec@osos.org.pl

Telefon: 667 459 875

Opis:

OSOS to inicjatywa polskich streetworkerów. Sieć funkcjonuje jako związek organizacji skupiający stowarzyszenia społeczne prowadzące programy streetworkerskie.
Streetwork to metoda pracy o charakterze pomocowym i interwencyjnym stosowana w działaniach skierowanych do grup marginalizowanych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wsparcie merytoryczne – odpowiadając na potrzeby polskich streetworkerów Sieć OSOS organizuje różnego rodzaju szkolenia, warsztaty i superwizje. Tematyka szkoleń dotyczy zarówno zagadnień związanych ze zwiększeniem praktycznych kompetencji streetworkerów (np. szkolenia metodyczne z pracy metodą pedagogiki ulicy, warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień), jak i z rozwojem instytucjonalnym organizacji streetworkerskich (np. szkolenia z kontaktów z mediami i komunikacji społecznej, szkolenia dotyczące pozyskiwania funduszy). Sieć OSOS również wydaje i udostępnia merytoryczne publikacje z zakresu pracy metodą streetworkingu.

Sieciowanie i współpraca krajowa – w ramach działalności Sieci OSOS organizowane są regularne zjazdy organizacji członkowskich, podczas których możliwa jest wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między organizacjami streetworkerskimi. Wspólne inicjatywy i wydarzenia wpływają na rozwój poszczególnych organizacji jak i zwiększenie potencjału środowiska polskich streetworkerów.

Rzecznictwo i promocja streetworkingu – Sieć OSOS organizuje i uczestniczy w różnego rodzaju konferencjach, seminariach i spotkaniach promujących metodę streetworkingu. Ważnym adresatem i partnerem przy tych inicjatywach są przedstawiciele innych organizacji społecznych i administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów, które odpowiadają za kształt lokalnej polityki społecznej. Działania rzecznicze mają służyć rozwojowi i profesjonalizacji streetworkingu w Polsce – wypracowywaniu wysokich standardów metodycznych i organizacyjnych oraz stwarzaniu podstaw strukturalnych do ich wdrażania. Wśród ważnych inicjatyw z tego obszaru można wskazać międzynarodową konferencję „Streetworking – wczoraj, dziś, jutro” zorganizowaną w 2011 roku w Warszawie oraz realizowany w 2015 roku projekt „Monitoring realizacji streetworkingu w ramach współpracy międzysektorowej”.

Współpraca międzynarodowa – przedstawiciele Sieci OSOS aktywnie uczestniczą w działaniach Dynamo International. Sieć OSOS aktywnie włącza się w tworzenie dokumentów programowych, publikacji, tłumaczeń, bierze udział w konferencjach, spotkaniach, badaniach i szkoleniach oraz promuje metodę streetworkingu w perspektywie międzynarodowej. W ramach współpracy międzynarodowej organizowane są również wizyty studyjne i wymiany z organizacjami streetworkerskimi z innych krajów.

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności