STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

www: http://pke-om.most.org.pl/index.html

E-mail: pkeom.info@gmail.com

Telefon: (022) 827-33-70

Opis:

Polski Klub Ekologiczny (PKE) jest ogólnopolską organizacją pozarządową istniejąca od 1981 roku, której misją jest promowanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej Polski. Jednym z głównych celów działania PKE jest poprawa stanu środowiska naturalnego w naszym kraju oraz kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowaniem równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji. Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną, skupiającym w swoich kręgach ekspertów z poszczególnych dziedzin ochrony środowiska a także ludzi zainteresowanych ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Polski Klub Ekologiczny jest organizacją składającą się z 16 Okręgów regionalnych i kilkudziesięciu lokalnych kół; skupia około 3500 członków. Zarząd Główny PKE znajduje się w Krakowie, natomiast Zarząd Okręgu Mazowieckiego posiada siedzibę w Warszawie i swoim działaniem obejmuje obszar Warszawy i województwa mazowieckiego. Okręg Mazowiecki PKE istnieje od początku działalności PKE i posiada osobowość prawną. Posiada koła regionalne m.in. w Mławie, Nasielsku, Otwocku, Sulejówku.

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności