STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Stowarzyszenie Future

Stowarzyszenie Future

www: http://www.future.org.pl

Opis:

1) ochrona praw i interesów młodych ludzi w regionie oraz upowszechnianie obecności młodzieży w życiu publicznym;
2) pomoc w rozwiązywaniu problemów młodzieży;
3) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo młodzieżowe organizacje pozarządowe;
4) wspieranie rozwoju osobowości młodych ludzi poprzez promowanie ich zaangażowania społecznego, kulturalnego i politycznego na poziomie lokalnym i regionalnym;
5) budowanie wśród młodych ludzi postaw świadomego obywatelstwa, w szczególności poprzez upowszechnianie idei wolontariatu;
6) tworzenie i promowanie strategii na rzecz młodych ludzi, w szczególności działań wobec podmiotów publicznych i poszerzanie wiedzy w tej dziedzinie;
7) upowszechnianie wiedzy metodycznej i teoretycznej o sytuacji młodzieży w regionie;
8) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego;
9) integrowanie organizacji pozarządowych wokół wspólnych celów, w szczególności wokół problematyki edukacyjno-społecznej;

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności