STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Oświatowa

Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Oświatowa

Opis:

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK ZANIEDBANYCH EDUKACYJNIE; KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH; PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM; KSZTAŁTOWANIE POSTAWY AKTYWNEGO SPRZECIWU WOBEC NIETOLERANCJI, KSENOFOBII I DYSKRYMINACJI; KSZTAŁTOWANIE OTWARTEJ POSTAWY WOBEC ŚWIATA ORAZ GOTOWOŚCI DO DIALOGU I DYSKUSJI; ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI SAMODZIELNEGO MYŚLENIA I BUDOWANIA WŁASNEGO OBRAZU ŚWIATA; ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI SPOŁECZNEJ; ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI ESTETYCZNEJ.

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności