STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Asocjacje

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Asocjacje

Telefon: 22 668 64 23

Opis:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST:
1/ PROMOCJA TRZECIEGO SEKTORA, A W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI IDEI RUCHU STOWARZYSZENIOWEGO I SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI OBYWATELI
2/ PROMOWANIE I WSPOMAGANIE WARTOŚCIOWYCH PROGRAMÓW NAUKOWYCH I INICJATYW SPOŁECZNYCH, KTÓRYCH CELEM JEST: - DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, KULTURALNA I EDUKACYJNA - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ EKOROZWOJU - DZIAŁALNOŚCI PRZECIWDZIAŁAJĄCEJ BEZRADNOŚCI SPOŁECZNEJ W TYM NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZROBOTNYCH, POKRZYWDZONYCH I INNYCH OSÓB ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ SPOŁECZNĄ
3/ WSPIERANIE ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMACJI DOTYCZĄCYCH INICJATYW POZARZĄDOWYCH ZRÓWNO WEWNĄTRZ RUCHU STOWARZYSZENIOWEGO, JAK I WOBEC SZEROKIEJ OPINII PUBLICZNEJ

Projekty zrealizowane:

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności