STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Studenckie Koło Naukowe Badań Marketingowych „Chi Kwadrat”

Studenckie Koło Naukowe Badań Marketingowych „Chi Kwadrat”

www: http://chikwadrat.pl/http://chikwadrat.pl/

E-mail: chikwadrat@gmail.com

Telefon: 502 356 301

Opis:

Chi Kwadrat powstało w grudniu 2004 roku. Założycielami Koła byli studenci III i IV roku Instytutu Socjologii UW. Opiekunem naukowym Chi Kwadrat był od momentu powstania dr hab. Jan Poleszczuk. Od początku swojej działalności koło prowadziło wykłady o tematyce marketingowej oraz realizowało projekty badawcze. W październiku 2008 roku funkcję opiekuna koła objęła dr hab. Anna Giza – Poleszczuk i sprawuje ją do dziś. Od 2011 roku koło angażuje się bardziej w projekty społeczne, a nie tylko marketingowe i stara się realizować więcej własnych pomysłów badawczych. Do naszego koła mogą należeć studenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Cele, które realizujemy to przede wszystkim działalność naukowa, edukacyjna oraz integracja studentów zainteresowanych badaniami społecznymi i marketingowymi.

Nasze cele realizujemy poprzez:

-Prowadzenie projektów badawczych i wspieranie badań realizowanych przez członków,
- Nawiązywanie kontaktów z firmami, instytucjami i agencjami badawczymi,
- Organizowanie wykładów, szkoleń i konferencji poświęconych tematyce badań społecznych i marketingowych,
- Organizowanie spotkań z profesjonalistami z dziedziny badań społecznych i marketingowych.

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności