STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Agnieszka Borowska, Społeczna Kontrola Władzy

E-mail: info@spolecznakontrolawladzy.pl

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Spo%C5%82eczna-Kontrola-W%C5%82adzy/472552069514387

O sobie:

Jestem dziennikarką, adminstratywistką, działaczką społeczną prezesem Fundacji Media Evolution na rzecz społeczeństwa informacyjnego. Zajmuję się również zarządzaniem strategicznym. W swojej pracy interesuje się pozycją obywatela w państwie, procesami, działaniem na rzecz społeczeństwa infromacyjnego i wprowadzaniem standardów i metod zarządzania jakością do systemu administracji publicznej, optymalizacji i wartości dodanej dla obywatela. Działam na rzecz upodmiotowienia obywatela od 20 lat zawodowo w ramach pracy dziennikarskiej. Działania społecznej kontroli władzy w Piasecznie są niezależnym obszarem kształtowania wpływu obywatela na władzę. Pozwala na kliniczne działanie w obszarach sygnalizowanych przez mieszkańców jako wymagające naprawy.

Opis zrealizowanych działań:

Pracujemy na podstawie konkretnych casów z dziedziny prawa administracyjnego, gospodarczego, cywilnego w połączeniu z nadaniem sprawie strategii medialnej, ze strategią wdrożenia zmiany, wpływania na optymalizację procesów, zarządzanie projektem.

W działalności strażniczej interesuję się:: Wychodzimy z założenia, że działania zarządzania jakością w dużej mierze zależą od samych obywateli, bo to obywatel wyłapuje błędy systemu. Państwo czy samorząd działają tak źle jak tylko mogą, a kontrola społeczna ogranicza błędy, dąży do zmian społecznych, partycypacji obywatelskiej, efektywności i umacnia demokrację.

W działalności strażniczej mogę pomóc w:: W formułowaniu strategii działania, sposobach medialnego nagłaśniania z wykorzystaniem niezależnych i publicznych kanałów komunikacji, tworzeniu analiz na podstawie casów dzałania władzy oraz współpracy środowiskowejwspierającej inicjatywy na rzecz upodmiotowienia obywateli. MOżemy także wsoierać .

Chętnie przyłączę się do:: Interesuje mnie wskazywanie błędów systemu w konkretnych sprawach, zmuszanie władzy do naprawy i optymalizacji. Celem jest upodmiotowienie obywatela i pobudzenie aktywności, ale przede wszystkim nacisk na wycofanie się władzy ze złych praktyk. Uważam za konieczne dokumentowanie interwencji obywatelskich i współpracę z niezależnymi ośrodkami naukowymi w celu prowadzenia ciagłej diagnozy samorządu i państwa. Pozostawienie procesów bez kontroli sprzyja feudalizacji życia publicznego, ograniczenie aktywbniości obywateli spowodowane jest tez brakiem środków na finansowanie praktycznych działań strażniczych. Rekomendowane byłoby wykorzystanie nowych technologii do działań strażniczych w tym stworzenie specjalistycznych aplikacji monitorujących działania władz. Dzielnie się wiedzą jest jednym z warunków rozwoju.

Linki:

Agnieszka Borowska, Społeczna Kontrola Władzy

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności