STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Bartek Czernicki, Dobryurzednik.pl

E-mail: redakcja@dobryurzednik.pl

WWW: http://www.dobryurzednik.pl/

O sobie:

Niezrozumiała postawa władz Miasta Lublin, urzędników w sprawach administracyjnych mających wpływ na życie mieszkańców, łamanie przepisów prawa zainicjowało działalność zmierzającą do podwyższenia jakości pracy urzędników - organów poprzez ich monitoring i wskazywanie na popełniane błędy. Ta aktywność prowadzona jest od 2010 roku a od lutego 2013 roku inicjatywa ta zyskała.

Opis zrealizowanych działań:

monitoring: posiedzeń komisji Rady Miasta Lublin, monitoring sesji Rady Miasta Lublin, monitoring działania wydziałów urzędu Miasta Lublin , prowadzonych postępowań i wydawanych decyzji ważnych dla mieszkańców miasta, w szczególności przez wydziały i samodzielne jednostki organizacyjne : Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Wydział Architektury i Budownictwa w Lublinie, Wydział Geodezji, Wydział Gospodarowania Mieniem oraz wydziałów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W działalności strażniczej interesuję się:: prowadzone postępowania , wydawane decyzje przez organy w stosunku do mieszkańców, z zakresu pozwoleń na budowę , warunków zabudowy, decyzji ZRID (spec ustawy drogowej) , decyzji o wysokości odszkodowań za wywłaszczone grunty ( na mocy tzw. spec ustawy drogowej), w związku z zakresem zainteresowania i pozyskiwaniem informacji również w zainteresowaniu naszym jest dostęp do informacji publicznej.

W działalności strażniczej mogę pomóc w:: promowaniu innych organizacji zajmujących się działanością strażniczą.

Chętnie przyłączę się do:: jesteśmy otwarci na uczestnictwo we wszystkich inicjatywach przyczyniających się do poprawy jakości działania organów (samorządowych / państwowych)

Linki:

Bartek Czernicki, Dobryurzednik.pl

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności