STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Analiza uwarunkowań prawnych opieki okołoporodowej w Polsce

Opis: ). Celem projektu była analiza zobowiązań władz publicznych w zakresie realizacji opieki nad kobietami w ciąży i podczas porodu, w świetle obowiązujących przepisów. Szczególny nacisk został położony na kwestię legalności opłat pobieranych przez zakłady opieki zdrowotnej za obecność bliskiej osoby przy porodzie i intymne warunki podczas porodu. W ramach projektu została opracowana ekspertyza prawna przez dr Dorotę Karkowską, ekspertkę w dziedzinie organizacji opieki zdrowotnej oraz praw pacjenta (ekspertyzę opublikowano w nakładzie 1500 egz.). 12 października 2006 r. odbyło się spotkanie dyskusyjne z przedstawicielami władz publicznych, dyrekcji szpitali oraz prawnikami, na którym zaprezentowano wyniki ekspertyzy. Warto podkreślić fakt, iż pomimo tego że wiele instytucji zajmuje stanowisko w sprawie legalności opłat (Minister Zdrowia, pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorzy szpitali) żadna z nich nie przedstawiła uzasadnienia swoich opinii na piśmie, nasza ekspertyza jest jedyną taką analizą.

Data początku: 2006

Stan projektu: zrealizowany

Organizacja: Fundacja Rodzić po Ludzku

Grantodawca: Demokracja w Działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności