STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Artykuł 32

Opis: Artykuł 32 jest programem w ramach którego szczególna uwaga poświęcana jest problemom prawnym związanym z dyskryminacją. Nazwa nawiązuje do art. 32 Konstytucji RP, który stanowi, że „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

www: http://www.hfhrpol.waw.pl/dyskryminacja/

Link do raportu: http://www.hfhrpol.waw.pl/dyskryminacja/inne/publikacje/

Stan projektu: zrealizowany

Organizacja:

Grantodawca:

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności