STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Audyt społeczny jakości opieki szpitalnej w Polsce – pilotaż

Opis:

Meritum projektu stanowiło wykonanie audytu społecznego oceniającego jakość usług świadczonych pacjentom przez szpitale w Polsce. Projekt objął badanie jakości konsumenckiej w 5-ciu szpitalach w Warszawie. Celem projektu było stworzenie i dopracowanie narzędzia badań jakości usług szpitalnych oraz metodologii badań ankietowych, które w przyszłości posłuży przeprowadzeniu badania jakości świadczonych usług wśród wszystkich szpitali w Polsce. Na podstawie przeprowadzonego badania jakości usług szpitalnych powstał raport ogólny i 5 oddzielnych dla każdego badanego szpitala. Ponadto w projekcie przewidziano stworzenie raportu z zaleceniami oraz planu naprawczego dla każdego z 5 ankietowanych szpitali a także próbę wdrożenia w praktyce jego zaleceń. Zaplanowano także opracowanie rekomendacji dla Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia , w celu zmiany systemu finansowania szpitali opartego na potrzebach pacjentów.

www: http://audytszpitali.pl/

Link do raportu: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwisgZXQ1NfNAhWhBZoKHcW6DQEQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Ffundacjauj.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F11%2FRAPORT-ZBIORCZY1.pdf&usg=AFQjCNH-a2hMaGdqrZa5lnTscbEa0dCYWg&bvm=bv.126130881,d.bGs&cad=rja

Data początku: 2014-09-01

Data końca: 2015-06-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 244 050 pln

Organizacja: Fundacja Urszuli Jaworskiej

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności