STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Audyt społeczny leczenia wAMD (zwyrodnienia plamki żółtej) w Polsce

Opis:

Celem projektu było wykonanie audytu społecznego dostępu do leczenia wAMD w Polsce finansowanego ze środków publicznych. Na podstawie przeprowadzonych analiz powstał raport, który wykazał, jaki jest poziom dostępnej dla Polaków opieki medycznej w zakresie leczenia AMD. Odpowiedział na pytania, czy dostępna opieka jest zgodna z medycznymi wytycznymi i wystarczająca do ochrony Polaków przed ślepotą z powodu AMD, a także jakie należy podjąć kroki, aby poprawić istniejącą sytuację.
Raport został opublikowany, przekazany interesariuszom oraz będzie promowany podczas poświęconych mu konferencji i debat. Ma stać się on istotnym wsparciem dla działań rzeczniczych. Na podstawie raportu zostanie też opracowany skrócony przewodnik dla pacjentów. Będzie to dla pacjenta narzędzie kontroli respektowania jego praw oraz istotna pomoc w uzyskaniu odpowiedniej opieki i leczenia.
Adresatem działań są chorzy, instytucje odpowiedzialne za opiekę zdrowotną, politycy, a także opinia publiczna.

www: http://retinaamd.org.pl/?s=Audyt+spo%C5%82eczny+leczenia+wAMD+

Link do raportu: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-sbufu53MAhWKXSwKHb6gBg4QFghXMAI&url=http%3A%2F%2Fretinaamd.org.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2FAudyt-raport.pdf&usg=AFQjCNEgXfjiQjl_NP7c02x-3xB7fZEvfw

Data początku: 2015-02-16

Data końca: 2016-03-14

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 204 560,00 PLN

Osoba kontaktowa: manager projektu Małgorzata Pacholec, prezes Retina AMD Polska tel. 602 634 400; asystent prowadzący biuro projektu Elżbieta Szeratics tel. 502 143 663

Organizacja: Retina AMD Polska

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności