STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Bezdomne zwierzęta – monitoring zadań gmin

Opis:

Przedmiotem projektu była patologiczna polityka traktowania bezdomnych zwierząt. Celem projektu było wzmocnienie społecznego monitoringu w skali kraju, wymuszanie przestrzegania prawa drogą urzędowych postępowań wszczynanych przez organizacje pozarządowe, by ostatecznie przyczynić się do zmian prawa na przejrzyste, egzekwowalne i służące rozwiązaniu problemu. Rozproszenie problemu w skali 2,5 tys. samorządnych gmin wymagało projektu łączącego wsparcie dla lokalnych inicjatyw obywatelskich z działaniami scentralizowanymi i profesjonalnymi. Projekt zakładał szeroką współpracę w zbieraniu i ujawnianiu informacji o działaniach gmin i wykonawcach ich zadań, pomoc prawną w lokalnych postępowaniach, a z drugiej strony analizę uchwał rad gmin, umów, decyzji administracyjnych i orzecznictwa sądów. Strategicznym celem było, by nieuchronne zmiany prawa w tej dziedzinie opierały się na dobrym rozpoznaniu problemu, a ich skutki podlegały sprawnej kontroli społecznej na poziomie lokalnym i krajowym.

www: http://www.boz.org.pl/projekt_eog.htm

Link do raportu: http://www.boz.org.pl/raport/2016/index.htm

Data początku: 2014-04-01

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 350 000,00 pln

Organizacja: Fundacja dla Zwierząt “Argos”

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności