STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Białystok – Wspólny Dom

Opis:

Ideą projektu było przygotowanie przedstawicieli organizacji zrzeszonych w FOPMB i mieszkańców Białegostoku do działań związanych z monitoringiem organów administracji samorządowej oraz przeprowadzenie monitoringu polityki społecznej miasta zorientowanej na przeciwdziałanie aktom agresji wobec mniejszości. Uczestnicy projektu zdobyli praktyczną wiedzę z wymienionego obszaru i przeprowadzili całościowy proces monitoringu programu "Białystok dla tolerancji", przyjętego w 2013 r. przez Radę Miejską Białegostoku w celu przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji. W ramach projektu zostały opracowane i wdrożone narzędzia monitoringu ww. programu, co przyczyni się do zwiększenia stopnia jego realizacji oraz osiągnięcia założonych w nim celów.

www: http://federacjabialystok.pl/o-projekcie/

Link do raportu: http://federacjabialystok.pl/raport-z-monitoringu/

Data początku: 2014-09-01

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 81 000 pln

Email kontaktowy: azabrowska@wp.pl

Organizacja: Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności