STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

BP-Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej (Edycja II)

Opis:

Mając na względzie, że prawo dostępu do informacji dotyczących spraw publicznych jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, posiadającym swoją podstawę w przepisach rangi konstytucyjnej, podjęliśmy decyzję o wznowieniu monitoringu. Projekt ma na celu weryfikację prawidłowości prowadzonych przez 123 gminy województwa pomorskiego Biuletynów Informacji Publicznej, zarówno pod kątem zgodności z wymogami prawnymi, jak i ich funkcjonalności z punktu widzenia obywatela. Badanie polega na stworzeniu rankingu, w oparciu o autorską metodykę badawczą, który wskazuje w jakim stopniu gminy realnie spełniają obowiązek udostępniania informacji publicznej za pomocą publikatora teleinformatycznego, jakim jest Biuletyn Informacji Publicznej. Pierwsza edycja badania miała miejsce w roku 2012, w związku z czym jako cel stawiamy sobie również weryfikację zmian wprowadzonych w BIPach przez organy poszczególnych gmin województwa pomorskiego, a także to jaki wpływ na wspomnianą już funkcjonalność i prawidłowość miały wyniki poprzedniego badania. W zakresie celów, które chcielibyśmy osiągnąć jest również stworzenie bazy dobrych praktyk – środków, które gminy mogą zastosować, aby BIP pełnił swoją funkcję jak najlepiej, był łatwo dostępnym i aktualnym źródłem informacji dla mieszkańców danej społeczności.

www: http://www.im.edu.pl/druga-edycja-badania-bip-watch-2

Data początku: 2015

Stan projektu: w trakcie

Osoba kontaktowa: Marta Kulpa

Email kontaktowy: marta.kulpa@im.edu.pl

Organizacja: Instytut Metropolitarny

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności