STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Cyfrowa kultura dla obywateli

Opis:

Celem projektu była kontrola poprawności i efektywności digitalizacji dóbr kultury finansowanej ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). Analizie zostały poddane główne publiczne programy wspierające cyfryzację dziedzictwa. Kontrola miała zweryfikować digitalizację pod kątem postępów ilościowych (czasowość i efektywność) oraz jakościowych (dostępność, powszechność i możliwość wykorzystania) na terenie Polski. Kontrola miała wzmocnić rzecznictwo w sprawie udoskonalenia procesów digitalizacji i upowszechnienia cyfrowych dóbr kultury.

www: http://ekultura.org/news/testowa-aktualnosc-1/

Data początku: 2014-10-20

Data końca: 2016-01-31

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 221 850 pln

Email kontaktowy: kontakt@warsztat.org.pl

Organizacja: Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności