STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa 2

Opis:

Projekt odpowiadał na problem braku dostatecznych gwarancji ochrony praw człowieka w sferze nowych technologii nadzoru (m.in. prawo ochrony danych osobowych nieprzystające do cyfrowej rzeczywistości, brak kontroli na działaniami służb, brak zasad wykorzystywania monitoringu wizyjnego), który ma swoje źródło w niedostatecznej wiedzy i woli politycznej oraz merytorycznej i krytycznej debaty publicznej. Projekt objął działania: (I) monitoringowe i badawcze (które stanowią bazę dla pozostałych działań); (II) rzecznicze i interwencyjne (skierowane do decydentów i innych osób mających wpływ na tworzenie i funkcjonowanie prawa); (III) informacyjne i animujące debatę publiczną (skierowane w szczególności do: zaangażowanych obywateli, organizacji społecznych, liderów opinii, mediów). Rezultatem projektu jest bezpośrednia kontrola działania instytucji publicznych zaangażowanych w proces tworzenia prawa w obszarze nadzoru oraz stworzenie możliwości realizowania tej kontroli przez obywateli.

Data początku: 2014-02-03

Data końca: 2015-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 250 000,00 pln

Organizacja: Fundacja Panoptykon

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności