STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Daj im szansę! – Wsparcie prawne i informacyjne osób szczególnej troski poszukujących ochrony w Polsce i przeciwdziałanie przemocy seksualnej i ze względu na płeć w ośrodkach dla osób ubiegających się o status uchodźcy

Opis: Monitoring warunków bezpieczeństwa i występowania przypadków przemocy seksualnej w ośrodkach oraz prac Lokalnych Zespołów Współdziałania. Podstawowym celem prowadzonego monitoringu będzie zbadanie warunków bezpieczeństwa i czynników ryzyka dotyczących przemocy domowej, przemocy ze względu na płeć oraz przemocy seksualnej wobec cudzoziemców przebywających w objętych projektem ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, jak również zbadanie stopnia realizacji zadań Lokalnych Zespołów Współdziałania. Badanie będzie miało odpowiedzieć na pytanie czy narzędzia jakimi dysponują członkowie Zespołów są wystarczające dla efektywnego i pełnego wykonania zadań wynikających z Porozumienia. Monitoring obejmie również kwestie identyfikacji i wsparcia do osób szczególnej troski. Celem długofalowym monitoringu będzie natomiast wpłynięcie na poprawę szans integracji uchodźców w Polsce. Przypadki przemocy, w tym przemocy seksualnej niweczą bowiem próby poradzenia sobie z przebytą w krajach pochodzenia traumą związaną z prześladowaniami na różnym tle, oraz niweczą próby zbudowania zaufania wobec państwa i społeczeństwa przyjmującego.

www: http://www.pomocprawna.org/index.php?option=com_content&view=article&id=265:daj-im-szans-2012&catid=1:latest-news

Data początku: 2012

Data końca: 2014

Stan projektu: zrealizowany

Email kontaktowy: biuro@pomocprawna.org

Organizacja: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności