STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Daj im szansę! – Zwiększenie szans integracji dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy przez pomoc prawną, przeciwdziałanie przemocy i kampanię społeczną

Opis: 1 grudnia 2009 Centrum Pomocy Prawnej rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Uchodźczego oraz ze środków budżetu Państwa. Od 1 maja 2011 r. projekt jest również dofinasowany w ramach Programu Obywatel i Prawo VI Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych. Zadania przewidziane do realizacji w projekcie koncentrują się wokół zagadnienia integracji osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Integracja jest procesem wielowymiarowym, który uzależniony jest z jednej strony od postaw i aktywności samych cudzoziemców ubiegających się o status, z drugiej zaś od ich recepcji w przyjmującym społeczeństwie tak przez organy publiczne jak i przez podmioty prywatne w tym ogół społeczeństwa. Skuteczna integracja uzależniona jest przy tym od czynników natury społecznej, socjalnej, ekonomicznej, kulturowej oraz prawnej. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć działa na rzecz uchodźców nieprzerwanie, od początku swojego istnienia, realizując w ten sposób swoją misję statutową działania. Jako organizacja o profilu prawniczym, CPP dotychczas koncentrowało się przede wszystkim na świadczeniu pomocy prawnej. W prezentowanym projekcie zaplanowano natomiast kompleksowe działania uzupełniające dotychczasową ofertę CPP. Stojąc na stanowisku, że kompleksowość podejścia zwiększa zakres oddziaływania projektu na beneficjentów oraz wpływa na maksymalizację rezultatów, obok pomocy prawnej w projekcie przewidziano komponent kampanii społecznej promującej integrację, monitoringu bezpieczeństwa i przemocy w ośrodkach dla uchodźców, współpracę z UDSC, Policją i UNHCR w zakresie wdrażania standardów identyfikowania i reagowania na przypadki przemocy w tym przemocy seksualnej oraz powiązane z tą tematyką szkolenia dla pracowników socjalnych ośrodków dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

www: http://www.pomocprawna.org/index.php?option=com_content&view=article&id=171

Data początku: 2009

Data końca: 2011

Stan projektu: zrealizowany

Email kontaktowy: biuro@pomocprawna.org

Organizacja: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności