STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Deklaracje i rzeczywistość: podatki i świadczenia w roku wyborczym

Opis:

Projekt był kontynuacją działań kontrolnych Fundacji, skupionych na informowaniu opinii publicznej o skutkach polityki podatkowo-świadczeniowej. W związku z wyborami parlamentarnymi w 2015 r., wykorzystując podejście mikrosymulacyjne projekt skupił się na ocenie polityki rządu oraz analizie deklaracji programowych składanych w kampanii wyborczej. W pierwszej części skonfrontowane zostały wprowadzone od 2007 r. rozwiązania z deklaracjami partii rządzących złożonymi przed wyborami w 2007 i 2011 r. W drugiej części, po pierwsze przedstawione zostały różne opcje możliwych rozwiązań względem podatków i świadczeń wraz z analizą ich konsekwencji dla gospodarstw domowych i budżetu państwa. Po drugie szczegółowej ocenie poddane zostały programy wyborcze partii startujących w wyborach parlamentarnych. Adresatem projektu jest szeroko pojęta opinia publiczna, a jego celem wkład do merytorycznej debaty przedwyborczej i nakierowanie jej na dyskusję o konkretnych rozwiązaniach w polityce fiskalnej.

www: http://www.cenea.org.pl

Link do raportu: http://www.cenea.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=178%3A4raportprzedwyborczy&catid=21&Itemid=46&lang=pl

Data początku: 2014-09-01

Data końca: 2016-01-31

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 213 048 pln

Organizacja: Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności