STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Do-równaj jakości – rozwój standardów edukacji antydyskryminacyjnej

Opis: Projekt "Do-równaj jakości" zrealizowaliśmy/zrealizowałyśmy, aby: Upowszechnić model edukacji antydyskryminacyjnej i promować korzyści związane z jego stosowaniem w planowaniu wydarzeń edukacyjnych i polityki edukacyjnej wśród organizacji pozarządowych i administracji publicznej – dzięki opracowaniu broszury „Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe", opisującej szczegółowo i praktycznie czym jest model edukacji antydyskryminacyjnej, zawierającej m.in. zasady organizowania wydarzeń edukacyjnych uwzględniających perspektywę antydyskryminacyjną, Rozwinąć kompetencje trenerskie osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną – dzięki przygotowaniu i przeprowadzeniu serii warsztatów specjalistycznych, Podnieść jakość działań edukacyjnych na rzecz równości – dzięki opracowaniu systemu certyfikacji osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną i rozpoczęcie procesu certyfikacji. Co się wydarzyło w projekcie? - powstał model edukacji antydyskryminacyjnej, czyli: zasady organizowania wydarzeń edukacyjnych uwzględniających perspektywę antydyskryminacyjną (narzędzie monitoringu), standardy merytoryczne edukacji antydyskryminacyjnej oraz system certyfikacji osób prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji. Model prezentuje broszura "Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe", dostępną również w formacie mp3. - 24 trenerek/trenerów antydyskryminacyjnych wzięło udział w 5 dwudniowych warsztatach specjalistycznych, m.in.: antydyskryminacyjnym, genderowym, umiejętności superwizyjnych. - odbyło się seminarium "Dodaj nową jakość - o standardach edukacji antydyskryminacyjnej", w którym udział wzięły 53 osoby reprezentujące 42 organizacje i instytucje z Białegostoku, Bydgoszczy, Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Szczecina, Warszawy, Zabrza i Żyrardowa. Model edukacji antydyskryminacyjnej został szeroko skonsultowany z ponad 40 organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz osób doświadczających dyskryminacji, z całej Polski. Projekt skierowany był do 3 grup odbiorców i odbiorczyń: - organizacji pozarządowych działających na rzecz różnych grup dyskryminowanych i/lub prowadzących działania edukacyjne, - trenerek i trenerów prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, - administracji publicznej, w tym wydziałów oświaty/edukacji na poziomie gminnym i powiatowym.

www: http://tea.org.pl/pl/SiteContent?subitem=do-rownaj_jakosci___rozwoj_standardow_edukacji_antydyskryminacyjnej

Link do raportu: http://tea.org.pl/userfiles/file/Edukacjaantydyskryminacyjnaijejstandardyjakosciowe.pdf

Data początku: 2011

Stan projektu: zrealizowany

Osoba kontaktowa: Małgorzata Dymowska

Email kontaktowy: m.dymowska@tea.org.pl

Organizacja: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności