STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Dobre działanie to w sedno wnikanie.

Opis:

Projekt miał charakter ogólnopolski. Jego celem była kontrola obywatelska nad działalnością instytucji na szczeblu powiatowym - Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz samorządów. Realizacja projektu miała pozwolić na eliminowanie złych praktyk na terenie powiatów oraz promowanie dobrych, które przyczyniają się do respektowania obowiązującego prawa w obrębie pieczy zastępczej. Kolejny ważny cel, spójny z poprzednim, to monitorowanie skutków wdrażania i działania regulacji prawnych, a także kontrolowanie działań rządu poprzez zbieranie danych do raportu alternatywnego oceniającego skutki wdrażania Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w stosunku do wymaganej ustawowo Informacji Rady Ministrów. Dzięki realizacji projektu zostały zebrane dane z minimum 150 polskich powiatów. Wypracowano również wzór Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, który pozwoli na jasne i wystandaryzowane przekazywanie informacji obywatelom o planach w tym zakresie.

www: http://www.koalicja.org/programy-koalicji/dobre-dzialanie-to-w-sedno-wnikanie/

Link do raportu: http://www.koalicja.org/programy-koalicji/dobre-dzialanie-to-w-sedno-wnikanie/raport/

Data początku: 2014-10-30

Data końca: 2015-11-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 168 200 pln

Organizacja: Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności