STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Dzielnice instytucjami zarządzania lokalnego

Opis:

Celem projektu jest wzmocnienie roli jednostek pomocniczych w miastach. Projekt jest realizowany w 10 wybranych samorządach miejskich liczących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców, zlokalizowanych w aglomeracji górnośląskiej. Realizacja projektu złożona jest z kilku etapów: - przeprowadzenia monitoringu funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego (rad dzielnic/osiedli) na płaszczyźnie prawnej i operacyjnej - publikacji raportu z monitoringu, w którym opisane i porównane zostaną procedury i praktyka funkcjonowania jednostek pomocniczych w każdym z dziesięciu miast i gmin. Poza tym w raporcie znajdą się także propozycje zmian, których wdrożenie może przyczynić się do poprawy badanego obszaru funkcjonowania samorządów.

www: http://www.bonafides.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=790:dzielnice-jednostki-pomocnicze-instytucjami-zarzdzania-lokalnego&Itemid=540

Link do raportu: http://watchdog.org.pl/wwwdane/files/raport_z_funkcjonowania_jednostek_pomocniczych_w_wojslaskim_2012_vi2v.pdf

Data początku: 2011

Data końca: 2012

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 50 000 pln

Organizacja: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES

Grantodawca: Demokracja w Działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności