STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Forensic Watch II

Opis:

Projekt o charakterze ogólnokrajowym, składał się z dwóch uzupełniających się komponentów. Pierwszy z nich zapoczątkował obywatelską kontrolę funkcjonowania biegłych sądowych w kontekście nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która wyrównuje możliwości dowodowe stron procesowych. Drugi komponent objął działania informujące społeczeństwo o nowych zasadach procedury karnej oraz znaczeniu dowodów naukowych, a także działania na rzecz wdrożenia ustawy o biegłych sądowych. W wyniku projektu powstał raport opisujący kształtującą się praktykę korzystania z dowodów naukowych w warunkach procesu kontradyktoryjnego. Dodatkowo miał powstać serwis internetowy dedykowany problematyce biegłych sądowych. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Court Watch Polska oraz Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, których wsparcie zagwarantowało najwyższą jakość dokonanych w projekcie analiz, a także istotnie zwiększy zaufanie społeczne do opracowywanych narzędzi informacyjnych.

www: http://www.forensicwatch.pl/web/

Link do raportu: http://forensicwatch.pl/web/index.php?strona=bazawiedzy&kategoria=Opracowanie

Data początku: 2015-02-02

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 349 650,00 PLN

Email kontaktowy: kontakt@forensicwatch.pl

Organizacja: Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności