STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Forensic Watch

Opis:

Projekt miał charakter ogólnokrajowy i dotyczył obywatelskiej kontroli w obszarze działania biegłych sądowych w kontekście nowej procedury karnej, zwiększającej możliwości dowodowe stron procesowych. W ramach projektu zostały opracowane założenia do nowoczesnego narzędzia służącego do obiektywnej oceny kompetencji biegłych i monitorowania jakości ich usług. Zostały one zaprezentowane na konferencji poświęconej debacie na temat modelu działań strażniczych wobec biegłych sądowych. Projekt zakończyła ogólnodostępna publikacja zawierająca raport z badań, wnioski z konferencji oraz rekomendacje dotyczące wdrożenia projektowanego narzędzia. Docelowo, wyniki projektu posłużą wnioskodawcy do prowadzenia działań strażniczych, ale także wspomogą przedstawicieli stron procesowych w doborze biegłych do prowadzonych postępowań oraz prezesów sądów w tworzeniu list biegłych sądowych. Wysoki poziom merytoryczny prac badawczych zapewniła współpraca z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

www: http://www.forensicwatch.pl/web/

Link do raportu: http://www.forensicwatch.pl/web/pliki/baza-wiedzy/Opracowania/B%C5%82e%CC%A8dy%20w%20opiniach%20bieg%C5%82ych%20a%20pomy%C5%82ki%20sa%CC%A8dowe.pdf

Data początku: 2014-09-01

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 313 875 pln

Email kontaktowy: kontakt@forensicwatch.pl

Linki:

Organizacja: Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności