STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Indeks 73

Opis: Monitorowanie naruszania wolności twórczości artystycznej, badań naukowych, nauczania oraz wolności korzystania z dóbr kultury. Indeks 73 to powstała na początku 2008 r., ogólnopolska inicjatywa środowisk kulturotwórczych na rzecz obrony konstytucyjnej wolności twórczości artystycznej i badań naukowych. Zamierzamy na nowo przeanalizować obszary wolności i represji oraz zdefiniować obecne zagrożenia swobodnego dostępu do tworzenia, remiksowania i rozpowszechniania dóbr kultury. Proponujemy konkretne działania, które badają i zapobiegają cenzurze, wprowadzają systemowe zmiany w prawie, wspierają ruch wolnej kultury oraz przywracają do obszaru kultury pojęcia dobra wspólnego i interesu publicznego. Działania Indeksu 73 w 2008 r. skupiają się wokół trzech obszarów: - wolność twórczości artystycznej - wolna kultura i swobodny dostęp do dóbr kultury - interes publiczny, transparentność instytucji publicznych

www: www.indeks73.pl

Link do raportu: http://indeks73.pl/pliki/Raport_Indeksu_73.pdf

Data początku: 2008

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 29 800 pln

Email kontaktowy: indeks73@indeks73.pl

Organizacja: Kultura miejska

Grantodawca: Działania Strażnicze, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności