STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

INFOAIR – dostęp do informacji o zanieczyszczeniu powietrza

Opis:

W ramach projektu przeprowadzono kompleksową ocenę dostępu mieszkańców do informacji o zanieczyszczeniu powietrza i jego skutkach zdrowotnych. Projekt objął 4 regiony o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu: Małopolska, Górny Śląsk, Dolny Śląsk oraz Łódzkie. Projekt zakładał badania ilościowe wśród mieszkańców, analizę dotychczasowych działań władz w zakresie informowania o stanie powietrza oraz przegląd dobrych praktyk. Zidentyfikowane zostały bariery utrudniające informowanie o zanieczyszczeniu powietrza. Wypracowane zostały standardy informowania o stanie powietrza dla dużych i małych miejscowości, które będą przedstawione Ministerstwu Środowiska do oficjalnej rekomendacji. Projekt był wdrażany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eko-Unia.Partner wspierał wnioskodawcę we wdrażaniu projektu na Górny i Dolnym Śląsku. Długoterminowym celem projektu jest upowszechnienie dostępu do informacji o stanie powietrza.

www: http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/infoair

Link do raportu: http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/infoair

Data początku: 2015-03-15

Data końca: 2016-03-15

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 115 600,00 PLN

Organizacja: Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności