STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Inwestycje dla wszystkich?

Opis:

Głównym celem projektu było opracowanie standardu minimum dostępności inwestycji (szczególnie publicznych) dla osób z niepełnosprawnościami (ON) na podstawie analizy 250 inwestycji sfinansowanych ze środków UE w latach 2007-13. Sprawdzono jak zrealizowano te inwestycje i czy uwzględniono w nich zasadę równego dostępu i niedyskryminacji. Nikt dotychczas nie podjął wyzwania zbadania tego obszaru, ani egzekwowania wymaganych zasad. Efektem są zalecenia dla realizacji inwestycji w latach 2014-20 oraz przygotowanie grupy osób, która będzie potrafiła jeszcze lepiej i skuteczniej upominać się o prawa osób z niepełnosprawnością. Dodatkowym efektem projektu ma być usunięcie najbardziej rażących utrudnień w inwestycjach powstałych w latach 2007-2013. Wyjątkowość przedsięwzięcia polega na tym, że współpracują ze sobą organizacje zajmujące się różnymi typami niepełnosprawności za co za tym idzie różnymi potrzebami w zakresie dostępności. Postawiono na kompleksowość działań.

www: http://www.inwestycjedlawszystkich.pl/

Link do raportu: http://www.inwestycjedlawszystkich.pl/index.php/site/plikidopobrania

Data początku: 2014-09-01

Data końca: 2016-02-29

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 243 000 pln

Osoba kontaktowa: Piotr Kowalski

Email kontaktowy: piotr.kowalski@pzg.lodz.pl

Organizacja: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności