STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Jak wydawane są moje podatki?

Opis:

Celem projektu było wzmocnienie kontroli obywatelskiej nad gospodarką finansową państwa poprzez szereg działań. Pierwszym zadaniem, realizowanym przez IBS było uporządkowanie, udostępnienie, wizualizacja oraz przystępne omówienie danych statystycznych na temat finansów publicznych na szczeblu centralnym, w Polsce, w latach 2004-2016. Drugim, realizowanym przez Fundację ePaństw, było opracowanie interaktywnej aplikacji internetowej, pokazującej, ile państwo wydaje na różne cele publiczne oraz w jakim stopniu struktura tych wydatków jest zbieżna z przeświadczeniami i preferencjami użytkowników. Trzecim działaniem, również prowadzonym przez ePaństwo, było zachęcenie organizacji pozarządowych oraz obywateli do korzystania z jego danych i aplikacji, do własnych działań strażniczych. Czwartym działaniem, prowadzonym przez IBS, było przekonywanie administracji publicznej, że powinna lepiej udostępniać dane publiczne na temat finansów publicznych oraz opracowanie podręcznika, jak to robić.

www: http://ibs.org.pl/research/wydawane-sa-podatki/

Data początku: 2014-10-30

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 249 388 pln

Email kontaktowy: ibs@ibs.org.pl, jakub.sawulski@ibs.org.pl

Organizacja: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności