STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Opis: Opracowanie alternatywnych do ubezwłasnowolnienia rozwiązań prawnych dotyczących form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem projektu jest wypracowanie alternatywnych dla ubezwłasnowolnienia prawnych form wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. PTPA opracuje założenia oraz projekt konkretnych przepisów prawa, regulujących zasady prawnego wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie. PTPA zamierza stworzyć formy, instytucje, rozwiązania, które mogłyby być stosowane zamiast ubezwłasnowolnienia, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwości korzystania ze swoich praw, bez konieczności pozbawiania ich zdolności do czynności prawnych – radykalnego i represyjnego w swoim wymiarze środka prawnego.

www: http://www.ptpa.org.pl/projekty/jesli-nie-ubezwlasnowolnienie-to-co-prawne

Link do raportu: http://www.ptpa.org.pl/public/files/2012.07.03_Prawne_formy_wsparcia(1).pdf

Data początku: 2010

Data końca: 2012

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 80 000 pln

Osoba kontaktowa: Karolina Kędziora

Email kontaktowy: kkedziora@ptpa.org.pl

Organizacja: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Grantodawca: Demokracja w Działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności