STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Kobiety kobietom – projekt wzmocnienia monitoringu i rzecznictwa w zakresie problematyki pracy domowej

Opis: Celem ogólnym zadania było zbudowanie podstaw pod wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych dotyczący zabezpieczeń socjalnych osób pracujących na rzecz domu i rodziny oraz zmiana wizerunku pracy domowej. Bezpośrednimi adresatami zadania byli odbiorcy środków masowego przekazu, mieszkańcy miast wojewódzkich, parlamentarzyści oraz dziennikarze. Adresatami pośrednimi były osoby pracujące w domach i ich rodziny. Zadanie zostało oparte na następujących narzędziach: monitoringu przepisów prawnych oraz dialogu parlamentarnym na rzecz wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych, stworzenia sieci lokalnych liderek; koalicji na rzecz docenienia pracy domowej; kolportażu ekspertyzy i innych materiałów informacyjnych dotyczących pracy domowej; interaktywnym serwisie internetowym; emisji spotów radiowych i telewizyjnych; konferencjach prasowych i akcjach edukacyjnych w 16 miastach wojewódzkich; bieżącej współpracy ze środkami masowego przekazu. Rezultaty projektu Ochrona praw kobiet, zwiększenie poczucia własnej wartości u kobiet; wzmocnienie i rozwój polskich rodzin; włączenie kobiet wykonujących nieodpłatne prace domowe do procesów związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym poprzez redefinicję tradycyjnych pojęć związanych ze statusem kobiet i rynkiem pracy; włączenie kobiet pracujących w domachw życie publiczne; popularyzacji wśród wszystkich kobiet postaw i wartości rodzinnych; przywrócenie szacunku dla pracy domowej kobiet; w dłuższej perspektywie wprowadzenie zmian ustawowych gwarantujących podstawowe prawa socjalne kobietom pracującym w domach unormuje ich status i zapewni poczucie bezpieczeństwa i niezależności; stworzenie sieci aktywnych kobiet, dbających o prawa swoich rodzin, gotowych do współpracy we wszelkiego rodzaju koalicjach, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, wspierających się nawzajem według zasad solidarności i współodpowiedzialności.

Data początku: 2008

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 12 493 EUR

Organizacja: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich

Grantodawca: Środki Przejściowe (Transition Facility)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności