STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej

Opis:

Projekt miał zwiększyć kontrolę obywatelską nad lokalną polityką klimatyczno-energetyczną i poprawić jakość Planów Gospodarki Niskoemisyjnej gmin - systemów zarządzania energią opisanych w PGN i poziom udziału społecznego w ich tworzeniu i wdrażaniu.
Projekt stworzył innowacyjne Narzędzie kontroli obywatelskiej PGN. Z jego pomocą w wybranych gminach przeprowadzono pilotażowe kontrole PGN - procesu ich tworzenia, treści i poziomu partycypacji społecznej. Wyniki kontroli posłużą opracowaniu rekomendacji dla gmin i dopracowaniu Narzędzia. Rezultaty przedstawiono w elektronicznej broszurze instruktażowej oraz raporcie, które będą rozesłane do wszystkich gmin w Polsce i ponad 250 NGO, przedstawione na konferencji, przekazane do mediów i udostępnione w Internecie.
Adresatami działań były gminy oraz lokalnie działające organizacje pozarządowe.
Projekt realizowały: Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki - lider oraz partnerzy, Instytut na rzecz Ekorozwoju i norweska organizacja Future in Our Hands.

www: http://www.pkeom.pl/pgn

Link do raportu: http://www.pkeom.pl/44,wyniki-kontroli

Data początku: 2015-04-01

Data końca: 2016-03-31

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 263 700,00 PLN

Organizacja: Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności