STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Kontrola obywatelska wdrożenia zapisów “ustawy śmieciowej”

Opis:

Projekt odpowiadał na problem zdiagnozowanych licznych uchybień w działalności gmin we wdrażaniu „ustawy śmieciowej” na terenie Mazowsza. Przedmiotem projektu było sprawdzenie wdrożenia zapisów "ustawy śmieciowej” przez gminy na Mazowszu poprzez realizację monitoringu wdrażania systemu (m.in. prowadzonych przez gminy działań inform.-edukacyjnych, udostępnionych pojemników do segregacji, funkcjonowania portalu interwencyjnego dla mieszkańców, osiągniętych poziomów recyklingu i porównaniu ich z wymogami UE). Szczególnie istotnym celem projektu było usprawnienie współpracy między urzędnikami, firmami odbierającymi odpady i mieszkańcami przez wypracowanie zasad prawidłowego dialogu trójstronnego, eliminację nieprawidłowości dotyczących gosp. odpadami, wypracowanie najlepszych praktyk i rozwiązań systemowych zapobiegających powstawaniu podobnych problemów w innych częściach kraju. Projekt miał na celu wywołać również zmianę w nastawieniu mieszkańców do celowości selektywnej zbiórki odpadów.

www: http://www.monitorujemyodpady.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=561

Link do raportu: http://www.monitorujemyodpady.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=565

Data początku: 2015-02-02

Data końca: 2015-12-31

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 138 000,00 PLN

Email kontaktowy: biuro@altereko.pl

Organizacja: Fundacja alter eko

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności