STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Kontrola realizacji praw kobiet w obszarze zdrowia

Opis:

W ramach projektu prowadzony był monitoring prawa i praktyki jego stosowania oraz funkcjonowania instytucji działających w obszarze wybranych problemów zdrowia reprodukcyjnego kobiet,a także działania rzecznicze.Kontroli podlegały wybrane przepisy i mechanizmy prawa (np.klauzula sumienia,sprzeciw od opinii lekarza i inne środki ochrony praw,standardy opieki medycznej) i instytucje realizujące prawo (sądy lekarskie,komisje ds. zdarzeń medycznych,Rzecznik Praw Pacjenta,sądy powszechne).Miało to na celu diagnozę nowych i weryfikację już znanych problemów,poprawę funkcjonowania instytucji i jakości dostępu do określonych świadczeń.Rezultatem było uzyskanie kompletnej wiedzy na temat patologii (i dobrych praktyk) w funkcjonowaniu prawa i instytucji oraz ich przyczyn.To zaś będzie stanowić podstawę działań rzeczniczych adresowanych do rozmaitych aktorów (na różnych szczeblach),które mają za zadanie spowodować poprawę jakości stosowania prawa i dostępu kobiet do zdrowia reprodukcyjnego.

www: http://www.federa.org.pl/kampanie-i-projekty-porozumienia/kontrola-realizacji-praw-kobiet-w-obszarze-zdrowia/1326-kontrola-realizacji-praw-kobiet-w-obszarze-zdrowia-nowy-projekt-federacji

Link do raportu: http://www.federa.org.pl/kampanie-i-projekty-porozumienia/kontrola-realizacji-praw-kobiet-w-obszarze-zdrowia/1537-raport-z-monitoringu-i-analizy-prawne

Data początku: 2014-03-03

Data końca: 2016-03-31

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 181 440,00 pln

Organizacja: Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy „Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię „Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności