STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Laboratorium Monitoringu Budżetu

Opis: Zwiększenie przejrzystości oraz efektywności wydatkowania finansów gminnych poprzez wypracowanie odpowiednich mechanizmów współpracy samorządów z mieszkańcami, udziału społeczności lokalnych w procesach tworzenia budżetu, poszerzanie świadomości społecznej na temat obywatelskiej kontroli działania władzy oraz wiedzy z zakresu finansów gminnych. Przygotowanie i zachęcenie lokalnych społeczności do udziału w konsultowaniu tworzenia budżetu gminnego, wprowadzenie praktyki odnoszenia budżetu gminy do dokumentów strategicznych oraz korzystania z opinii ekspertów i mieszkańców. Projekt realizowany w latach 2007-2008.

www: www.lmb.lgo.pl

Data początku: 2007

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 25 561 eur, 40 000 pln

Email kontaktowy: biuro@siecobywatelska.pl

Organizacja: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Grantodawca: Działania Strażnicze, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności