STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Lex pro bono communi

Opis:

Projekt „Lex pro bono communi – monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego” realizowany był przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka w l. 2018-2020. W projekcie prowadzimy 2-letni monitoring oceniający rzeczywisty stan stosowania prawa regulującego współpracę rządu z NGO oraz rekomendujący działania na rzecz jej poprawy w obszarach 4 obszarach (1. udział NGO w tworzeniu polityk publicznych, 2. uwzględnienia głosu NGO w stanowieniu prawa, 3. przekazywania środków finansowych NGO na działalność w interesie publicznym oraz 4. dostępności informacji publicznej w tych obszarach).

Finansowanie: materiały edukacyjne powstały w ramach projektu „Lex pro bono communi – monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego”, realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

www: https://ofop.eu/lex-pro-bono-communi-materialy-edukacyjne/

Link do raportu: https://ofop.eu/lex-pro-bono-communi-raport/

Data początku: 2018

Data końca: 2020

Stan projektu: zrealizowany

Osoba kontaktowa: Iwona Janicka

Email kontaktowy: iwona.janicka@ofop.eu

Organizacja: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności