STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów

Opis: Fundacja Inna Przestrzeń (Warszawa) we współpracy z Stowarzyszeniem Homo Faber (Lublin) oraz INTERKULTURALNI PL (Kraków) rozpoczyna realizację projektu “Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów”, pierwszym dużym działaniem projektu będzie forum robocze w Krakowie w październiku 2013 r., projekt potrwa do końca 2014 r. Projekt dotyczy tworzenia rekomendacji dla spójnej polityki integracji imigrantów w oparcia o praktyczne doświadczenia współpracy międzysektorowej w trzech najważniejszych w Polsce ośrodkach imigracji: Warszawie, Krakowie i Lublinie. Trzy międzysektorowe fora robocze dadzą możliwość wymiany lokalnych doświadczeń, udział zagranicznych ekspertów oraz wizyta wtudyjna do Wiednia pozwolą nadać pracom kontekst europejski. Fora będą miały także bardzo wymierne rezultaty: wypracują narzędzia monitorowania i tworzenia ofert migracyjnych miast, wsparcia lokalnych platform działania na rzecz integracji imigrantów oraz zwiększania partycypacji imigrantów w podejmowanie dotyczących ich decyzji. W ramach projektu wsparta zostanie debata publiczna na temat nadania praw wyborczych niektórym imigrantom. Wsparte zostanie także tworzenie Warszawskiego Centrum Wielokulturowego jako przykładu konkretnego narzędzia międzysektorowego tworzenia polityki integracji cudzoziemców.

www: http://politykimigracyjne.pl/

Data początku: 2013

Data końca: 2014

Stan projektu: zrealizowany

Organizacja: Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości Interkulturalni PL

Grantodawca: Fundusze szwajcarskie

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności