STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Miasta dla ludzi – współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców

Opis:

Celem projektu była kontrola społeczna i współpraca na rzecz efektywnego wdrażania zrównoważonego systemu transportowego, poprawy sytuacji niechronionych uczestników ruchu i kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej. Aspekty te często są spychane na drugi plan w Warszawie. Istotnym celem była kontrola funkcjonowania administracji, w tym realizacji warszawskiej strategii transportowej. Kompleksowy audyt objął dotychczasowe i planowane działania, co ułatwi zapobieganie zidentyfikowanym problemom w przyszłości. Projekt objął działania badawcze (raporty), naprawcze (interwencje), szkoleniowe (podręcznik) i służące zaangażowaniu mieszkańców. Realizacja projektu z Komisją Dialogu Społecznego (KDS) pozwoliła na działania nie tylko w trybie konfrontacji, lecz również współpracy: horyzontalnej (między 20 organizacjami w KDS) i wertykalnej (między KDS i administracją). Projekt miał zwiększyć też rolę inicjatywną KDS, pozwalając na przygotowanie własnych kompleksowych propozycji rozwiązań.

www: http://www.zm.org.pl/?a=miasta_dla_ludzi-143

Link do raportu: http://www.zm.org.pl/?a=raport_mdl-162-6

Data początku: 2014-03-01

Data końca: 2016-02-29

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 260 200,00 pln

Organizacja: Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne Zielone Mazowsze

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności